SUBWOOFER

TLX218S TLX218S

LF: 2*21 INCH

TẦN SUẤT: 35Hz - 1.5KZ

ĐỘ NHẠY: 115dB (1W/1M)

SPL: 135dB (PEAK)

TRỞ KHÁNG: 4 0hm

KHỐI LƯỢNG: 87KG

KÍCH THƯỚC: 1065*744*561mm

TLX218S SUBWOOFER 12.000.000 đ Số lượng: 10000 cái

TLX218S

Đăng ngày 10-04-2019 12:28:33 PM - 827 Lượt xem

Mã sản phẩm: TLX218S

LF: 2*21 INCH

TẦN SUẤT: 35Hz - 1.5KZ

ĐỘ NHẠY: 115dB (1W/1M)

SPL: 135dB (PEAK)

TRỞ KHÁNG: 4 0hm

KHỐI LƯỢNG: 87KG

KÍCH THƯỚC: 1065*744*561mm

Giá bán: 12.000.000 đ


LF: 2*21 INCH

TẦN SUẤT: 35Hz - 1.5KZ

ĐỘ NHẠY: 115dB (1W/1M)

SPL: 135dB (PEAK)

TRỞ KHÁNG: 4 0hm

KHỐI LƯỢNG: 87KG

KÍCH THƯỚC: 1065*744*561mm

     

 

Sản phẩm cùng loại