LOA KARAOKE

FK 12+ FK 12+ K- treasure FK 12+
- Là dòng sản phẩm cao cấp chuyển cho karaoke 
- mẫu mã và sản phẩm thùng gỗ sơn mài 
- Thông số kỹ thuật : 

- Components: 12" LF+1.75"
- Frequency Response (+/-3dB): 45Hz - 20kHz
- Sensitivity ( SPL 1W/1M): 98dB
- Nominal Impediance: 8Ohm
- Max SPL@1m: 128dB
- Crossover: 2.
- Components: 12" LF+1.75"
Frequency Response (+/-3dB): 45Hz - 20kHz
Sensitivity ( SPL 1W/1M): 98dB
Nominal Impediance: 8Ohm
Max SPL@1m: 128dB
Crossover: 2.1kHz
Weight: 16.2kg
FK 12+ LOA KARAOKE 27.000.000 đ Số lượng: 1 cái

FK 12+

Đăng ngày 08-09-2020 06:46:19 AM - 549 Lượt xem

Mã sản phẩm: FK 12+

K- treasure FK 12+
- Là dòng sản phẩm cao cấp chuyển cho karaoke 
- mẫu mã và sản phẩm thùng gỗ sơn mài 
- Thông số kỹ thuật : 

- Components: 12" LF+1.75"
- Frequency Response (+/-3dB): 45Hz - 20kHz
- Sensitivity ( SPL 1W/1M): 98dB
- Nominal Impediance: 8Ohm
- Max SPL@1m: 128dB
- Crossover: 2.
- Components: 12" LF+1.75"
Frequency Response (+/-3dB): 45Hz - 20kHz
Sensitivity ( SPL 1W/1M): 98dB
Nominal Impediance: 8Ohm
Max SPL@1m: 128dB
Crossover: 2.1kHz
Weight: 16.2kg

Giá bán: 27.000.000 đComponents: 12" LF+1.75"
Frequency Response (+/-3dB): 45Hz - 20kHz
Sensitivity ( SPL 1W/1M): 98dB
Nominal Impediance: 8Ohm
Max SPL@1m: 128dB
Crossover: 2.1kHz
Weight: 16.2kg

 
z2065679964757 71395ad6fde6800b08e3e54f25e9545b

z2935679582506 81551dfe358d4d19f366b03b9b391b0d
     

 

 Tìm kiếm sản phẩm: sản phẩm, cao cấp, thông số, mẫu mã, kỹ thuật

Sản phẩm cùng loại